Chủ tịch Triều Tiên

Cập nhập tin tức Chủ tịch Triều Tiên

Các nhà quan sát đưa ra nguyên nhân vì sao trong vài tháng trở lại đây, dường như NLĐ Triều Tiên Kim Jong Un có sự tăng cân trở lại, sau khoảng thời gian có sự giảm cân rõ rệt vào năm ngoái.