- Sáng 19/8, Sở GD-ĐT TP.HCM có công văn thông báo chưa công nhận Hội đồng quản trị (HĐQT) Trường ĐH Hoa Sen tại đại hội cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 2/8.

Theo văn bản này, Sở GD-ĐT TP.HCM đã nhận được tờ trình ngày 6/8 báo cáo tổng quát đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của trường, cùng với đề nghị UBND TP.HCM xem xét, ra quyết định công nhận hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ II (2012-2017).

{keywords}
Phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/8 (Ảnh Lê Huyền)

Đồng thời, sở cũng nhận được văn bản  ngày 4/8/2014 kiến nghị về đại hội đồng cổ đông bất thường của ông Trần Văn Tạo – chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen – cùng 4 thành viên hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát ký tên với nội dung đề cập đến tính bất hợp pháp của đại hội đồng cổ đông bất thường và không thống nhất vốn sở hữu cổ phần của từng cổ đông.

Vì vậy, để có cơ sở xem xét tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội đồng cổ đông bất thường, Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị ông Nguyễn Trung Đức – thành viên hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen cùng với hội đồng quản trị và các cổ đông giải quyết để thống nhất tỷ lệ vốn của từng cổ đông cũng như vốn của trường.

Văn bản của Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, cơ quan này chưa có đủ cơ sở xem xét hồ sơ để trình UBND TP.HCM công nhận hội đồng quản trị của Trường ĐH Hoa Sen qua đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/8 theo đề nghị của ông Đức.

Trước đó, ngày 2/8, nhóm cổ đông 30% ĐH Hoa Sen tổ chức đại hội cổ đông bất thường để bãi nhiệm các thành viên của Hội đồng quản trị cũ, bầu lại Hội đồng quảng trị cũng như ban điều hành nhà trường.

Đại hội cổ đông do ông Nguyễn Trung Đức- thành viên hội đồng quản trị đứng ra tổ chức. Theo thông báo của ông Đức, đại hội cổ đông bất thường có 100 cổ đông tham gia, tương đương với 70,5% cổ đông có quyền biểu quyết nên tính chất của đại hội là hợp pháp theo quy chế ĐH Hoa sen (65% số vốn). Đại hội cổ đông đã miễn nhiệm đối với ông Trần Văn Tạo và bà Bùi Trân Phượng cùng các thành viên khác. Riêng ông Nguyễn Trung Đức - thành viên của HĐQT - người đứng ra tổ chức đại hội này được 85,72% cổ đông biểu quyết giữ nguyên.

Sau đó, ngày 4/8 ông Trần Văn Tạo cho biết, đại hội cổ đông bất thường là bất hợp pháp. Theo đó trong số 70,08% vốn điều lệ tham gia đại hội cổ đông bất thường có nhiều cổ phần đang bị tranh chấp nên tổng số cố phần của đại hội cổ đông bất thường chỉ được 59% vốn điều lệ (theo quy chế ĐH Hoa Sen - đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp ít nhất 65% số vốn có quyền biểu quyết).

Lê Huyền