- Tháng 12/2017, tôi tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Đến nay tháng 4/2018 chúng tôi đã chia tay nhưng tôi lại nhận được công văn của UBND xã nơi tôi sinh sống yêu cầu tôi lên đăng ký kết hôn. Việc UBND xã gửi công văn về cơ quan nơi tôi đang làm việc yêu cầu nhà trường làm rõ và báo cáo về UBND xã là đúng hay sai?

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Luật hôn nhân gia đình năm 2014 về Đăng ký kết hôn: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.”

Do đó, việc bạn có tổ chức đám cưới công khai nhưng chưa đăng kí kết hôn thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng và được coi là nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng.Tuy nhiên việc hai bạn chung sống như vợ chồng, chỉ tổ chức đám cưới, không thực hiện việc đăng ký kết hôn là hành vi không chấp hành đúng nghĩa vụ tự giác đăng ký hộ tịch, ảnh hưởng đến trật tự quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình.

Vào 4/2018 hai bạn đã chia tay nhưng lại nhận được công văn của UBND xã nơi tôi sinh sống yêu cầu bạn lên đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, việc đăng ký kết hôn là do nam nữ tự nguyện quyết định nên nếu hai bạn tự quyết định việc đăng ký kết hôn của mình.

Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn: “1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn”.

Trường hợp của bạn có làm đám cưới và sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc