Thông tin được NHNN cho biết trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây. 

Hiện toàn hệ thống ngân hàng có 5 ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt, gồm: Ngân hàng Đông Á (DongABank), Ngân hàng Xây dựng (CBBank), Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), Dầu khí toàn cầu (GPBank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tại báo cáo gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội cuối tháng 4/2023, NHNN cho biết đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng yếu kém: CBBank, OceanBank, GPBank và DongABank.

Nhưng trong báo cáo mới nhất gửi Quốc hội, NHNN cho biết Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc 3 ngân hàng là CBBank, OceanBank, GPBank.

NHNN đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện trình tự, thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc với 3 ngân hàng này.

Trong khi đó, NHNN tiếp tục thực hiện kiểm soát đặc biệt đối với DongABank và SCB; giám sát tăng cường theo quy định đối với NHTMCP Quốc Dân.

DongABank được thành lập và chính thức đi vào hoạt động vào năm 1992, với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Tháng 8/2015, NHNN quyết định kiểm soát đặc biệt với ngân hàng này.

Còn SCB vốn được hợp nhất bởi ba ngân hàng: SCB, Đệ Nhất và Việt Nam Tín Nghĩa. Nhà băng này từng có tổng tài sản lớn nhất trong nhóm ngân hàng tư nhân và nằm trong nhóm 5 tổ chức tín dụng có quy mô tài sản lớn nhất thị trường.

Từ giữa tháng 10/2022, NHNN đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Việc này để ổn định hoạt động, hạn chế tác động tiêu cực đến ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Sáng 20/5, báo cáo trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết đã hoàn thành việc định giá 3 ngân hàng mua bắt buộc (gồm CBBank, OceanBank, GPBank) và dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc trong tháng 5/2024, hoàn thành chuyển giao bắt buộc trong năm 2024.

Theo NHNN, việc tìm kiếm, đàm phán ngân hàng thương mại đủ điều kiện nhận chuyển giao bắt buộc kéo dài, khó khăn do phụ thuộc lớn vào việc tự nguyện tham gia của các ngân hàng thương mại và cần thời gian để thuyết phục cổ đông, nhất là cổ đông lớn, cổ đông chiến lược nước ngoài đồng thuận tham gia nhận chuyển giao bắt buộc.

Bên cạnh đó, cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính để xử lý tổ chức tín dụng yếu kém nói chung và để xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng mua bắt buộc DongABank nói riêng còn nhiều bất cập, vướng mắc, thủ tục kéo dài.

Ngoài ra, việc phối hợp, tham gia ý kiến của các bộ, ngành liên quan còn kéo dài do việc xử lý các ngân hàng yếu kém phức tạp, chưa có tiền lệ; năng lực một số cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, giám sát còn hạn chế.