Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm nay (15/10) ra thông báo về việc quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) nhằm ổn định hoạt động của nhà băng này.

Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt SCB. (Ảnh: NHNN)

Theo đó, hoạt động của Ngân hàng Sài Gòn được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng Sài Gòn. 

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp cần thiết để ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh.