Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giục các địa phương rà soát việc thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2017 để có căn cứ điều chỉnh lương tối thiểu năm 2018.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội (LĐTB&XH) Doãn Mậu Diệp vừa ký văn bản yêu cầu các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát việc thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2017. Việc rà soát này sẽ là căn cứ xây dựng đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018.

{keywords}

Chuẩn bị điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018.

Theo văn bản, Bộ LĐTB&XH đề nghị các địa phương đưa ra các điểm được và chưa được của việc thực hiện lương tối thiểu vùng thuộc khu vực quản lý theo quy định của Nghị định 153 năm 2016 cũng như nguyên nhân và cách thức điều chỉnh mức lương theo thang lương, bảng lương từ hợp đồng lao động của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

Đồng thời, các địa phương tổng hợp số liệu tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Về quy định vùng lương tối thiểu, bộ cũng yêu cầu các địa phương rà soát địa bàn áp dụng lương tối thiểu. Trong trường hợp có đề xuất điều chỉnh vùng, sở LĐTB&XH phối hợp với Liên đoàn lao động, chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp VN tổ chức trao đổi với Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp (nếu có), các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn. Từ đó, các đơn vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, thành trực thuộc và gửi về Bộ LĐTB&XH. Thời hạn của báo cáo gửi về là ngày 30/4/2017.

Năm 2016, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã nhóm họp và thống nhất đề xuất mức trung bình tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 là 7,3 % so với mức lương tối thiểu vùng năm 2016. Mức tăng dao động 180.000-250.000 đồng/vùng lương. Đây là kết quả bỏ phiếu đồng thuận của 13/14 thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia, chiếm 92,85 %.

Chính phủ đã xem xét và ban hành Nghi định 153 quy định mức lương tối thiểu cho 4 vùng lương trên toàn quốc, được áp dụng từ ngày 1/1/2017.

(Theo Zing)