chứng chỉ quỹ

Cập nhập tin tức chứng chỉ quỹ

“Cú bắt tay” được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa trải nghiệm đầu tư cho khách hàng của MBBank, đồng thời giúp Dragon Capital từng bước đưa sản phẩm chứng chỉ quỹ trở thành kênh đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.

Giải pháp đầu tư tài chính thời 4.0

Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, khó khăn trong lựa chọn kênh đầu tư, nhiều nhà đầu tư không chuyên có nhu cầu lựa chọn công ty quản lý quỹ.