chứng chỉ tiếng Anh

Cập nhập tin tức chứng chỉ tiếng Anh

Học viện An ninh được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc

- Bộ GD-ĐT đã có công văn đồng ý cho Học viện An ninh nhân dân tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.