Chứng khoán VIX

Cập nhập tin tức Chứng khoán VIX

Chứng khoán VIX có tân Chủ tịch

Chứng khoán VIX vừa công bố thông tin về việc, ông Thái Hoàng Long làm chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 18/4/2023.

Thành viên HĐQT và ban kiểm soát Chứng khoán VIX xin từ nhiệm

Ngày 10/2/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX vừa có thông báo việc từ nhiệm của các vị trí nhân sự cấp cao.

Chị gái ông Tuấn Gelex làm chủ tịch Chứng khoán VIX

Chị gái ông Tuấn Gelex được bổ nhiệm làm Chủ tịch Chứng khoán VIX sau khi nhóm cổ đông liên quan tới doanh nhân gốc Hà Nam tăng sở hữu tại công ty này và xử lý êm xuôi vấn đề trái phiếu doanh nghiệp.