chuyển bệnh nhân

Cập nhập tin tức chuyển bệnh nhân

Bộ Y tế cấm bác sĩ chuyển bệnh nhân ra cơ sở tư nhân vì vụ lợi

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyến cuối có kỹ thuật đang tạm dừng hoặc không thực hiện được do thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị phải công khai để người dân biết.