Chuyển Công an điều tra việc chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư

Cập nhập tin tức Chuyển Công an điều tra việc chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư

Chuyển công an điều tra các chung cư có dấu hiệu chiếm dụng quỹ bảo trì

Sau khi được yêu cầu bàn giao quỹ bảo trì cho Ban quản trị chung cư, các chủ đầu tư không chấp hành thì Sở Xây dựng tham mưu UBND TP chuyển công an điều tra, xem xét dấu hiệu chiếm dụng quỹ bảo trì.