Nếu không có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì được ưu tiên chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt.

Ngày 21/8, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND TP và UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản số 138/TB-VP (ngày 6/8/2019) thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đà Nẵng (tức KCN An Đồn).

Cụ thể, lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất chọn phương án ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng (trước gọi là KCN An Đồn và hiện người dân, doanh nghiệp trên địa bàn vẫn quen gọi đây là KCN An Đồn) có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị hoặc không có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì được ưu tiên chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt.

 

Việc lựa chọn phương án này nhằm thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất tại KCN An Đồn đảm bảo giảm chi phí bồi thường và tái bố trí tại địa điểm mới, hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện do không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất; đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xây dựng và phát triển đô thị tại khu vực An Đồn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp doanh nghiệp có nguyện vọng vẫn tiếp tục sản xuất thì khuyến khích di dời đến các KCN khác của TP Đà Nẵng và chính quyền TP thực hiện đền bù cho doanh nghiệp theo quy định; đồng thời tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí đất đã di dời đúng quy định.

Trường hợp Công ty TNHH Massda Land (chủ đầu tư KCN An Đồn) có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển khu đô thị thì phải thỏa thuận với các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền thuê lại đất đã trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để có đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Bản đồ sử dụng đất KCN Đà Nẵng (tức KCN An Đồn)

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng tiếp tục xây dựng đề án di dời các doanh nghiệp trong KCN An Đồn; trong đó, cần phân loại cụ thể doanh nghiệp nào phải di dời đến các KCN khác trên địa bàn TP, doanh nghiệp nào đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu về chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt làm cơ sở tổ chức công bố công khai để các đơn vị biết, thực hiện.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với UBND quận Sơn Trà, BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt theo quy định.

Đồng thời giao BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng là đơn vị đầu mối theo dõi xuyên suốt trong quá trình thực hiện chuyển đổi KCN An Đồn thành Khu đô thị. Những vướng mắt trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Theo BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, KCN An Đồn (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà) được thành lập theo Giấy Phép đầu tư số 689/GP ngày 21/10/1993 của UBNN về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ KH-ĐT), nằm cách cảng biển Tiên Sa 6 Km về phía Nam, cách Sân bay quốc tế Đà Nẵng 5km về phía Đông và cách trung tâm TP Đà Nẵng gần 2km.

Dự án do Công ty Liên doanh MASSDA làm chủ đầu tư. Toàn bộ các công trình hạ tầng như hệ thống cấp điện, cấp nước, đường giao thông, thông tin liên lạc ... tại KCN An Đồn đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Trong tổng diện tích 50,1ha có 41.87ha đất công nghiệp có thể cho thuê. Hiện tại KCN An Đồn đã lấp đầy 100% diện tích và không còn đất để cho thuê.

Hải Châu

Đà Nẵng chuyển mục đích sử dụng đất dự án liên quan đến Vũ ‘nhôm’

Đà Nẵng chuyển mục đích sử dụng đất dự án liên quan đến Vũ ‘nhôm’

UBND TP Đà Nẵng vừa ra quyết định quy định giá đất cụ thể đối với dự án Phú Gia Compound để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở.