Mục đích sử dụng đất

tin tức về Mục đích sử dụng đất mới nhất

Chuyển đổi KCN Đà Nẵng thành Khu đô thịicon
Thị trường21/08/20190

Chuyển đổi KCN Đà Nẵng thành Khu đô thị

TP Đà Nẵng ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị