chuyển đổi số ngành ngân hàng

Cập nhập tin tức chuyển đổi số ngành ngân hàng

Cuộc đua chuyển đổi số trong ngành tài chính không chỉ có các ngân hàng truyền thống mà còn nhiều tập đoàn công nghệ bắt tay vào xây dựng Ngân hàng số. Làm sao để tồn tại, cạnh tranh và phát triển?