Dù đã được phát sóng hơn 30 năm và trở thành bộ phim "huyền thoại", những câu chuyện phía sau trong ba nhân vật Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh không có nhiều khán giả biết tới.

Tôn Ngộ Không

Ở các tập đầu, phim có nhắc tới Sư tổ Bồ Đề, người dạy Ngộ Không 72 phép biến hóa, Cân Đẩu Vân, thuật trường sinh bất lão, võ công và phép nhổ lông để phân thân.

{keywords}
Tôn Ngộ Không tới tìm Sư tổ Bồ Đề học cách trường sinh bất lão.

Năm ấy, Ngộ Không tìm tới Sư tổ Bồ Đề để tìm ra cách trường sinh bất lão. Sư tổ giới thiệu cho Tôn Ngộ Không 360 môn pháp thuật nhưng Tôn Ngộ Không đã không học, mà chọn 72 phép biến hóa và Cân Đẩu Vân.

Thế nhưng, đối với 72 phép biến hóa, Tôn Ngộ Không cũng không tinh thông. So với 72 phép của Dương Tiễn và Ngưu Ma Vương, pháp thuật của Ngộ Không dễ dàng bị họ nhìn ra. Hơn nữa Tôn Ngộ Không lại không giỏi thủy chiến. Điều này trở thành điểm yếu của Tề Thiên Đại thánh. Ngoại trừ thuật dời non lấp bể, Tôn Ngộ Không còn được Sư tổ Bồ Đề dạy văn học, giáo lý nhà Phật. 

{keywords}
So với Dương Tiễn, pháp thuật của Ngộ Không dễ dàng bị nhìn ra.

Trư Bát Giới

Trư Bát Giới vốn là người phàm từng bước tu tiên, ở với Thái Thượng Lão Quân, ăn nhiều Cửu Chuyển kim đan nên pháp lực ngày một lớn, sau được Ngọc Đế phong làm Thiên Bồng Nguyên Soái, phụ trách 10 vạn thiên binh.

Cửu Chuyển kim đan là một thứ bảo bối Thái Thượng Lão Quân luyện được. Trư Bát Giới được ăn, ắt hẳn đã trở thành đồ đệ. Hơn nữa, cây đinh ba Cửu Xỉ của Trư Bát Giới cũng là do Lão Quân luyện. Đó chính là sư phụ của Bát Giới. Trư Bát Giới có 36 phép biến hóa, so với Tôn Ngộ Không chỉ bằng phân nửa nhưng lại có lợi thế về thủy chiến hơn sư huynh của mình.

{keywords}
Thái Thượng Lão Quân - người được coi là sư phụ của Bát Giới.

Sa Ngộ Tĩnh

Trong ba huynh đệ của Đường Tăng, Sa Tăng ít nổi bật nhất. Về phép biến hóa, Sa Tăng chỉ có 18 phép biến hóa, bằng một nửa Bát Giới nhưng không phải vì vậy mà pháp thuật và võ công của tam sư đệ kém cỏi hơn 2 đàn anh.

Trong đại náo Tam Thanh Quan, Tôn Ngộ Không biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trư Bát Giới biến thành Thái Thượng Lão Quân còn Sa Tăng biến thành Linh Bảo Đạo Quân. Có thể thấy rằng, Sa Tăng ít khi động thủ chứ không phải kém cỏi. Trong nguyên tác, khí giới của Sa Tăng so với Bát Giới đều là cùng cấp. 

{keywords}
Sư phụ của Sa Tăng - Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Trước khi bị giáng làm yêu quái ở sông Lưu Ly, Sa Tăng sống ở Nguyệt Cung, mà Nguyệt Cung lại chính là mắt của Bàn Cổ đại thần biến thành. Bởi vậy, sư phụ của Sa Tăng là Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Nguyên Thủy Thiên Tôn là ông tổ thống trị thiên giới, là một trong ba vị thần tối cao nhất, địa vị còn cao hơn Phật tổ Như Lai. Bởi vậy, Sa Tăng vừa lên trời đã được phong làm Quyển Liêm Đại tướng.

Trước đó Sa Tăng cũng nhận được sự chỉ điểm của Xích Cước Đại Tiên nhưng do không chính thức bái sư nên không coi là sư phụ của Sa Tăng.

Thu Vũ

3 hạt sạn của 'Tây Du Ký 1986' đánh lừa khán giả hơn 30 năm

3 hạt sạn của 'Tây Du Ký 1986' đánh lừa khán giả hơn 30 năm

- 81 kiếp nạn, một cuộc hành trình dài của 4 thầy trò Đường Tăng không ngờ lại có những sai lầm che mắt khán giả suốt hơn 30 năm phát sóng.