chuyển mình đổi số

Cập nhập tin tức chuyển mình đổi số

Doanh nghiệp nên chuyển đổi số khi khỏe mạnh, sung sức nhất

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP HCM nhấn mạnh, các doanh nghiệp hãy chuyển đổi số khi cơ thể khỏe mạnh, bởi lúc đó là lúc sáng suốt và có nguồn lực tốt nhất.