Hình ảnh do các thủy thủ trên tàu Bình Minh 02 quay trực tiếp tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí khi tàu Bình Minh thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang khảo sát địa chấn trong thềm lục địa của Việt Nam sáng 26/5.>> "Trung Quốc đang cố tình làm dư luận hiểu nhầm"