CLMV 8

Cập nhập tin tức CLMV 8

Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương

Bộ trưởng Công Thương VN và Bộ trưởng Thương mại Campuchia đã ký thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương. 

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị 3 hội nghị cấp cao

Thủ tướng chủ trì buổi tổng duyệt trước thềm 3 hội nghị cấp cao ACMECS 7, CLMV 8 và hội nghị WEF - Mekong.