CMA

Cập nhập tin tức CMA

Đơn vị quản lý thị trường của Chính phủ Anh (CMA) có thể sẽ tái khởi động cuộc điều tra về sự thống trị độc quyền của Apple và Google trong lĩnh vực điện thoại thông minh.