CMC Telecomm

Cập nhập tin tức CMC Telecomm

Thách thức của doanh nghiệp pro-services khi lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu là tài sản, căn cứ để đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng, vì vậy lưu trữ dữ liệu luôn là một vấn đề cấp thiết mà các doanh nghiệp pro-services chú trọng.