cơ chế chiến đấu

Cập nhập tin tức cơ chế chiến đấu

Hellblade: Game với nhân vật chính bị... hoang tưởng

(GameSao) - Hellblade không đi theo mô típ anh hùng giải cứu thế giới như chúng ta lầm tưởng.