Cơ chế một cửa Quốc gia

Cập nhập tin tức Cơ chế một cửa Quốc gia

Cơ chế một cửa Quốc gia giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Thực hiện thủ tục trên cổng thông tin một cửa Quốc gia giúp các doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian và chi phí, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để cải cách.

Ngân hàng Nhà nước hoàn thành kết nối 2 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chính thức kết nối thêm một thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý trên Cơ chế một cửa quốc gia, hoàn thành được các mục tiêu đề ra trong kết nối thủ tục hành chính.

Cơ chế một cửa Quốc gia với hàng hóa đi ASEAN

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Tổng cục Hải quan đã chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi đi ASEAN (C/O mẫu B).