Theo đó, ở Trung tâm công nghệ thông tin (địa chỉ: số 57 đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), Co-opBank tuyển dụng các vị trí sau: 7 nhân sự an toàn thông tin; 4 nhân sự quản trị, vận hành hệ thống hạ tầng CNTT; 4 nhân sự quản trị, vận hành hệ thống ngân hàng lõi và dịch vụ ngân hàng số; 4 nhân sự quản trị, vận hành các hệ thống phần mềm ứng dụng; 5 nhân sự quản trị, vận hành các hệ thống thông tin báo cáo.

Tại Trung tâm Thẻ và dịch vụ Ngân hàng số (địa chỉ: tòa nhà 15T Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội), Co-opBank tuyển dụng các vị trí sau: 2 nhân sự marketing và truyền thông; 3 nhân sự quản trị, vận hành dịch vụ thẻ và ngân hàng số; 3 nhân sự chăm sóc khách hàng; 2 nhân sự quản lý rủi ro sản phẩm thẻ và dịch vụ ngân hàng số; 2 nhân sự nghiên cứu, xây dựng và triển khai sản phẩm, dịch vụ thẻ và ngân hàng số mới.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 28/2/2023 (hoặc đến khi Co-opBank thu đủ số lượng hồ sơ/tuyển dụng đủ số lượng theo nhu cầu). 

Mọi chi tiết về yêu cầu đối với từng vị trí tuyển dụng, phương thức tuyển dụng, quyền lợi, hồ sơ dự tuyển, phương thức nộp hồ sơ và liên hệ... xem tại website: https://www.co-opbank.vn/

Bích Đào