cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Cập nhập tin tức cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Đất vàng Hãng phim truyện: Đại gia xây nhà ở được không?

Hãng phim truyện Việt Nam chỉ sử dụng khu đất số 4 Thụy Khuê dưới hình thức thuê của nhà nước.

Vivaso mua Hãng phim truyện Việt Nam để làm gì?

Với tình hình kinh doanh ngày càng xuống dốc của Tổng công ty vận tải thủy Vivaso, nhiều người càng có cơ sở tin rằng mục đích cuối cùng của doanh nghiệp này khi chi tiền sở hữu Hãng phim truyện Việt Nam là...

Cận cảnh đất vàng hồ Tây sau cổ phần hóa vừa bị Thủ tướng yêu cầu rà soát lại

Tổng Công ty Vận tải thủy – VIVASO sẽ sở hữu 250,000 cổ phần (tương đương 65% vốn) của công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam.