{keywords}
Thông tin tài khoản người nộp thuế sẽ được cơ quan thuế chịu trách nhiệm bảo mật. (Ảnh: Enternews)

Theo quy định của Nghị định 126, từ 5/12, các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế. Quy định mới này khiến nhiều người lo lắng về tính bảo mật thông tin cá nhân.

Theo đại diện Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế), Luật Quản lý thuế số 38 có quy định về trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản và khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam. Căn cứ thẩm quyền mà Luật đã ra, Nghị định số 126 (Khoản 2, Khoản 3 Điều 30) có quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế.

Đại diện cơ quan thuế cho biết các thông tin mà ngân hàng cung cấp bao gồm thông tin cơ bản như tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế, ngày mở/ngày đóng tài khoản) chứ không cung cấp nội dung cụ thể các giao dịch.

Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn thông tin theo quy định của Luật quản lý thuế và quy định của pháp luật có liên quan.

Nói thêm về nội dung này, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết hiện nay, cơ quan thuế có thể cung cấp cho các ngân hàng thương mại mã số thuế của người nộp thuế. Các ngân hàng phải yêu cầu người chủ tài khoản cung cấp thông tin mã số thuế để gán thuộc tính mã số thuế vào trong thông tin khách hàng. Ngành thuế cũng hỗ trợ các ngân hàng thương mại về việc gán các mã số thuế đó nếu có thông tin về định danh cá nhân. Đây là vấn đề hợp tác dữ liệu giữa ngân hàng với cơ quan thuế và hoàn toàn có thể làm được.

Cơ quan thuế sẽ hợp tác với ngân hàng thương mại để quản lý cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin khách hàng. Trên thực tế, vị này cho hay việc cung cấp các thông tin tài khoản không phải là vấn đề mới. Năm 2016, các ngân hàng thương mại đã có khả năng theo dõi và cung cấp thông tin tài khoản của cá nhân, doanh nghiệp sinh sống tại Hoa Kỳ. Do đó, việc yêu cầu cung cấp thông tin trong nước không có gì quá khó khăn. Ngành Thuế sẽ chỉ yêu cầu cung cấp trong một số trường hợp cụ thể.

Duy Vũ

 

Phát hành thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử từ tháng 1/2021

Phát hành thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử từ tháng 1/2021

Theo kế hoạch của Bộ Công an, dự kiến trong tuần đầu của tháng 1/2021 sẽ bắt đầu phát hành thẻ căn cước công dân mới có gắn chip điện tử.