Commodore 64

Cập nhập tin tức Commodore 64

Cỗ máy chơi game nát như trong Fallout vẫn có thể chơi game tốt

Mãi đến năm 2016, chiếc máy tính cổ lỗ chẳng kém gì trong game Fallout 4 này vẫn đang được một garage ô tô tại Ba Lan sử dụng để quản lý cửa hàng