A.B (Theo Bloomberg)

Jack Ma rời ghế chủ tịch học viện do chính mình sáng lập

Jack Ma rời ghế chủ tịch học viện do chính mình sáng lập

Theo Financial Times, Jack Ma sẽ từ chức chủ tịch tại học viện Hupan. Đây là học viện kinh doanh do ông đồng sáng lập cách đây 6 năm.