M.B (Theo Bright Side)

Điều gì đã xảy ra khi tiểu hành tinh lao vào Trái Đất 66 triệu năm trước?

Điều gì đã xảy ra khi tiểu hành tinh lao vào Trái Đất 66 triệu năm trước?

Một tiểu hành tinh đã lao vào Trái Đất cách đây 66 triệu năm về trước, được cho là đã hủy diệt khoảng 80% các loài động vật bao gồm cả loài khủng long.