confessions của nữ sinh Hà Nội bị bỏng nặng

Cập nhập tin tức confessions của nữ sinh Hà Nội bị bỏng nặng

Confessions - Bộ phim gây ám ảnh về một xã hội vô cảm và câu chuyện của cô bé học sinh bị bỏng ở Việt Nam

Confessions - Bộ phim gây ám ảnh về một xã hội vô cảm và câu chuyện của cô bé học sinh bị bỏng ở Việt Nam

Confessions - Bộ phim gây ám ảnh về một xã hội vô cảm và câu chuyện của cô bé học sinh bị bỏng ở Việt Nam

Đừng lơ là với những lệch lạc tính cách của người trẻ vì ngay chính thói dửng dưng, vô cảm cũng là mầm mống của cái ác rồi. Người Nhật quá thẳng thắn, cũng quá tàn nhẫn khi đem lời cảnh báo này dựng thành bộ phim Confessions.