công an tỉnh Hưng Yên

Cập nhập tin tức công an tỉnh Hưng Yên

Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông gắn với nhiều hình thức phong phú

Công an tỉnh Hưng Yên thời gian qua đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT đường bộ bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú.