công bằng xã hội

Cập nhập tin tức công bằng xã hội

Một nửa dân Việt Nam sẽ thu nhập 18.000 USD/năm

Một nửa dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu, thu nhập 18.000 USD/năm.

Vào biên chế là có ngay 'ngân phiếu' trọn đời

Bất luận năng lực thế nào, việc làm có phù hợp  không, hiệu quả ra sao... cứ vào được biên chế coi như có ngay một tờ ngân phiếu vĩnh cửu  lĩnh lương trọn đời.