- Một nửa dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu với thu nhập 18 ngàn USD vào năm 2035 nếu chính phủ duy trì mức tăng trưởng tối thiểu 7% mỗi năm.

Trung Quốc thành lập ngân hàng "đối thủ" WB, ADB
WB hỗ trợ vốn cho các dự án trọng điểm ưu tiên

Đây là khẳng định trong Báo cáo Việt Nam 2035 hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ, được thực hiện bởi Chính phủ Việt Nam và nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), và được công bố bởi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Young Kim sáng 23/2.

Báo cáo đưa ra khuyến nghị lộ trình đưa Việt Nam thành nước thu nhập trung bình cao trong 20 năm tới, trong đó nhấn mạnh rằng, Việt Nam cần xây dựng khu vực tư nhân có khả năng cạnh tranh, thực hiện quá trình đô thị hoá một cách hiệu quả, khuyến khích sáng tạo và tận dụng các cơ hội thương mại mới mở ra nhằm thực hiện cải cách trên qui mô lớn.

{keywords}

Nửa dân số Việt Nam thuộc tầng lớp trung lưu toàn cầu.

Theo báo cáo, để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là trở thành nước thu nhập trung bình cao, Việt Nam cần duy trì mức tăng trưởng tối thiểu 7% mỗi năm, để nâng mức thu nhập trung bình lên trên 7.000 USD vào năm 2035 - khoảng 18.000 USD nếu tính theo sức mua tương đương - so với 2.052 USD năm 2014, khoảng 5.370 USD tính theo sức mua tương đương.

“Việt Nam là một tấm gương thành công về phát triển từ một trong những nước nghèo nhất, trong 30 năm qua. Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức gần 7% và đã áp dụng các chương trình mục tiêu giúp hàng chục triệu người thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực”, ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nói.

Theo ông Jim Yong Kim, báo cáo Việt Nam 2035 thể hiện rõ nét mong muốn của lãnh đạo Việt Nam muốn đưa đất nước trở thành một quốc gia hiện đại, công nghiệp hoá sau một thế hệ.

“Tăng năng suất lao động nhanh, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh tế sẽ giúp Việt Nam tăng trưởng nhanh. Phá bỏ rào cản đối với các đối tượng thiệt thòi, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho nhóm trung lưu đô thị đang già nhanh sẽ giúp Việt Nam giữ vững được thành tích ấn tượng về bình đẳng và hoà nhập xã hội của mình”, ông Jim Yong Kim nói. “Báo cáo cũng gợi ý rằng Việt Nam cần xây dựng thể chế hiện đại và minh bạch, là những bước có thể giúp Việt Nam đạt được mục tiêu của mình.”

Việc thực hiện báo cáo này đã được lãnh đạo hai bên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim thống nhất vào tháng 7 năm 2014. Báo cáo được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia đến từ Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, và nhiều chuyên gia khác từ Việt Nam.

{keywords}

Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ.

"Nước ta đang đứng trước bước ngoặt của cải cách và phát triển. Thời cơ và thuận lợi rất lớn, nhưng thách thức và khó khăn cũng không hề nhỏ. Để đạt được khát vọng hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, lựa chọn duy nhất của chúng ta là thực hiện cải cách. Nếu không, chúng ta không thể khai thác được cơ hội, cũng không thể vượt qua thách thức, và nguy cơ tụt hậu xa hơn, rơi vào bẫy thu nhập trung bình sẽ khó có thể tránh khỏi. Chúng tôi tin rằng những thế hệ người Việt Nam hiện nay và tương lai chắc chắn có đủ ý chí, bản lĩnh và năng lực để thực hiện thành công công cuộc đổi mới.” ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT nói.

Báo cáo tập trung vào ba trụ cột: nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy công bằng và hoà nhập xã hội và nâng cao hiệu quả khu vực công,

Báo cáo đề xuất một số biện pháp tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế và khu vực tài chính, trong đó tập trung vào nâng cao hiệu quả quản lí, bảo vệ quyền sử hữu tài sản, và thực thi chính sách cạnh tranh.

M.Hà