cộng đồng game offline

Cập nhập tin tức cộng đồng game offline

Fanpage về game offline lớn nhất Việt Nam đã bị hack

Chỉ vì cả tin, admin fanpage Game Offline đã "trao thân gửi phận" cho người khác để rồi mất luôn đứa con tinh thần.