A.B (theo Freethink)

Sau 1 thế kỷ thất bại, loại phương tiện này sắp hồi sinh mạnh mẽ?

Sau 1 thế kỷ thất bại, loại phương tiện này sắp hồi sinh mạnh mẽ?

Hiện nay một số dự án về tàu bay (Airship) đã được khởi động. Vì vậy, có vẻ như, ngành công nghiệp tàu bay đang được tái sinh, cung cấp một giải pháp "xanh" hơn cho cả du lịch hạng sang và công nghiệp nặng.