Công nghệ Hologram

Cập nhập tin tức Công nghệ Hologram

Công nghệ Hologram sẽ tạo ra cuộc họp 3D theo thời gian thực

Thiết bị mới sẽ tạo ảnh nổi ba chiều giúp người dùng mở cuộc họp trong môi trường thực tế ảo sống động hơn theo thời gian thực từ mọi nơi trên thế giới.