công nghiệp công nghệ số

Cập nhập tin tức công nghiệp công nghệ số

Tạo dựng hệ sinh thái số Make in Viet Nam

Với quy hoạch mới, Việt Nam định hướng hình thành cụm khu CNTT tập trung và chuỗi khu công viên phần mềm để tạo hệ sinh thái số, tăng năng lực cạnh tranh và hàm lượng sản phẩm công nghệ Việt Nam trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Cần đưa chỉ tiêu phát triển kinh tế số vào chỉ tiêu phát triển của địa phương

'Để công nghiệp công nghệ số thực sự trở thành ngành công nghiệp nền tảng, phải lồng ghép chỉ tiêu về phát triển kinh tế số vào chỉ tiêu phát triển của địa phương'.

Khơi dậy tinh thần Việt Nam để cùng xây dựng đất nước tốt đẹp hơn

Việc Bộ TT&TT phát động Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là muốn khơi dậy tinh thần Việt Nam, để chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số trước ngày 15/12

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trước ngày 15/12.

Tỷ lệ giá trị Make in Vietnam có thể đạt 41,4 tỷ USD trong năm 2022

Dự kiến, tỷ lệ giá trị Make in Vietnam sẽ tăng lên 27% tương đương giá trị 41,4 tỷ USD trong năm 2022.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số trong năm 2022

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số sẽ được hoàn thiện trong năm 2022 để bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2023