Công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng

Cập nhập tin tức Công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng

Công nghiệp hỗ trợ là trụ cột quan trọng của TP Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh cho biết, những năm qua, thành phố đã ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đà Nẵng: Đẩy nhanh dự án Khu Công nghiệp hỗ trợ phục vụ Khu Công nghệ cao

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Khu Công nghiệp phụ trợ cho Khu Công nghệ cao nhanh chóng được hình thành nhằm giúp cung ứng nhiều hơn các dịch vụ đi kèm.

Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ của cả nước

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT), đặc biệt là lĩnh vực sản xuất các sản phẩm, linh kiện công nghệ cao đang được UBND TP. Đà Nẵng ưu tiên phát triển nhằm hướng đến mục tiêu sẽ là trung tâm về công nghiệp công nghệ cao và CNHT của cả nước.