Tổng cục Môi trường vừa hoàn tất kết luận kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty AB Mauri Việt Nam.

Trong các ngày từ 4-7/6, đoàn kiểm tra đã kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải, xả thải sau xử lý và đo quét công trình ngầm của công ty nhằm xác định các đường ống xả thải ngầm như nội dung phản ánh của người dân.

Tại kết luận số 220 ngày 30/8, Tổng cục Môi trường cho biết, công ty này còn nhiều vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải.

AB Mauri được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt báo cáo ĐTM dự án “Sản xuất men các loại công suất 6.000 tấn/năm” tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 14/1/2019, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3532/GP-UBND ngày 9/10/2017. 

Tuy nhiên, các công trình bảo vệ môi trường đang trong quá trình vận hành thử nghiệm và chưa được xác nhận hoàn thành.

{keywords}
Công ty AB Mauri Việt Nam

Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết kế là 1.480 m3/ngày đêm, nhưng giấy phép chỉ được xả thải với lưu lượng tối đa là 650 m3/ngày đêm.

AB Mauri đã lắp đặt 1 van chặn (thao tác bằng tay) trên cống thoát nước mưa để ngăn nước mưa bị ô nhiễm chảy ra ngoài môi trường nhưng chưa có phương án kiểm tra, giám sát việc thực hiện đóng mở van xả nước mưa khi xảy ra sự cố nêu trên.

Đối với nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt của công ty được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng công nghệ sinh học hiếu khí tại nhà máy sản xuất chính, công ty chưa thực hiện đánh dấu ký hiệu đầy đủ các đường ống thoát nước thải chính trong nội bộ 2 nhà máy để minh bạch và công khai thông tin về chức năng của đường ống ngay tại hiện trường, giúp thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát.

Về hệ thống thu gom và xử lý mùi hôi, AB Mauri có thực hiện che chắn hệ thống ống hút, thu gom, kết nối về hệ thống xử lý mùi tập trung đặt tại nhà máy xử lý chính. Tuy nhiên, việc đóng mở nắp hố thu bùn thải này khi tiếp nhận bùn ép từ máy ép bùn làm phát tán mùi hôi ra ngoài môi trường.

Các bể sinh học hiếu khí hở, bể lắng hở, khu vực ép bùn sinh học hệ thống xử lý nước thải có nguy cơ phát sinh mùi đặc trưng của nước thải ngành nghề sản xuất men, mùi cũng sẽ phát sinh khi có sự cố công trình xử lý nước thải tại các vị trí này.

Cán bộ xử lý nước thải không có chuyên môn

Tổng cục Môi trường cho biết, 34 cán bộ quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải (kể cả trưởng nhóm) không có chuyên môn, bằng cấp về môi trường.

Những người này vận hành và quản lý hệ thống chủ yếu chỉ dựa theo kinh nghiệm, có thể dẫn những đến sai sót khi vận hành hệ thống xử lý. 

{keywords}
Công ty AB Mauri Việt Nam còn nhiều vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải

Hệ thống quan trắc tự động nước thải đã được kết nối và truyền dữ liệu về Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, nhưng chưa hoàn thành hồ sơ liên quan đến hệ thống này theo quy định tại khoản 5 điều 50, thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường để gửi Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Môi trường yêu cầu AB Mauri trong thời gian 30 ngày phải hoàn tất việc thực hiện đánh dấu kí hiệu đồng bộ các đường ống thoát nước mưa, nước thải trong và ngoài công ty để minh bạch và công khai thông tin về chức năng của đường ống ngay tại hiện trường để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát.

Lập phương án giám sát khu vực van xả sự cố môi trường khi nước thải chảy tràn vào hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy xử lý nước thải RO (bằng camera giám sát....), gửi Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai thống nhất trước khi triển khai.

Cập nhật, hoàn thiện phương án/kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường, nhất là đối với nước thải và mùi hôi, gửi Sở TN&MT kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục rà soát, cải tiến hệ thống thu gom mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý chất thải (như hố thu bùn thải, khu vực ép bùn sinh học hệ thống xử lý nước thải, xe bồn hút bùn thải, bể cân bằng, bể chứa bùn RO, bể hiếu khí, bể lắng) nhằm thu gom, xử lý triệt để mùi hôi để không gây ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng dân cư khu vực xung quanh.

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công nhân viên quản lý môi trường và nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Ngoài ra, AB Mauri phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường, công khai thông tin về tình hình bảo vệ môi trường của công ty cho cộng đồng dân cư được biết.

Dân La Ngà đề nghị đóng cửa vĩnh viễn công ty men AB Mauri

Dân La Ngà đề nghị đóng cửa vĩnh viễn công ty men AB Mauri

Liên quan đến việc công ty men AB Mauri La Ngà lập bản tham vấn cộng đồng, xin nâng công suất có nhiều bất thường dẫn đến sự cố ô nhiễm môi trường, người dân xã La Ngà gửi đơn đề nghị đóng cửa vĩnh viễn công ty.

Thái Bình