Ngày 05/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt 350 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG. Nguyên nhân do Công ty Chứng khoán này sử dụng không đúng mục đích số tiền từ đợt bán hơn 73 triệu cổ phiếu ra công chúng, nâng vốn điều lệ từ hơn 731 tỷ đồng lên hơn 1.463 tỷ đồng đã được ĐHCĐ APG thông qua ngày 6/10/2021 và ngày 11/10/2021

Đồng thời APG bị phạt 175 triệu đồng đối với lỗi vi phạm báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/01/2022, 28/02/2022, 31/3/2022, 30/4/2022, 31/5/2022 và 30/6/2022 và phạt 175 triệu đồng đối với vi phạm quy định về hạn chế cho vay khi APG đã cho một số khách hàng vay tiền thông qua các hợp đồng đặt mua cổ phiếu, hợp đồng đặt mua trái phiếu. 

Công ty Chứng khoán APG bị phạt gần 1 tỷ đồng. (Ảnh: Hoàng Hà)

Chưa dừng lại ở đó, các trái chủ mua trái phiếu APGH2124001 phát hành trong năm 2021 của APG là 29 nhà đầu tư cá nhân trong nước; tuy nhiên, APG không lưu giữ tài liệu về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với các cá nhân này. Đối với lỗi vi phạm này, APG bị UBCKNN phạt 125 triệu đồng.

Chưa hết, APG còn vi phạm không báo cáo trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gồm: Báo cáo Quý I/2021, Quý III/2021, Quý IV/2021, Báo cáo năm 2021, Quý I/2022 của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; Báo cáo Quý I/2021, Quý II/2021, Quý III/2021, Quý IV/2021, Quý I/2022, Báo cáo năm 2021 của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu; Báo cáo Quý III/2021 và báo cáo năm 2021 của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Ngoài ra, báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gồm: Báo cáo Quý II/2021, Quý II/2022 của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; Báo cáo Quý II/2022 của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu; Báo cáo Quý IV/2021, Quý I/2022 và Quý II/2022 của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Với lỗi vi phạm này APG bị UBCKNN phạt 100 triệu đồng.

Cuối cùng, APG đã lập, xác nhận Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác về giải pháp xác thực đặt lệnh sử dụng chứng thư số, chữ ký số và xác thực đặt lệnh trong giao dịch chứng khoán trực tuyến. Với lỗi vi phạm này, APG bị phạt 60 triệu đồng.

Với các lỗi vi phạm trên APG bị UBCKNN phạt tổng cộng 985 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu APG giao dịch trong ngày 7/12 đang ở mức 5.560 đồng/cp, giảm 72% so với mức đỉnh là 20.900 đồng/cp hồi đầu năm.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III của APG, lợi nhuận sau thuế đạt âm 49 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 44 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế âm 48 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái lãi 76 tỷ đồng.