Kiều Oanh (Theo Bloomberg)

Con người sẽ sử dụng vi khuẩn phát quang để thay thế đèn điện

Con người sẽ sử dụng vi khuẩn phát quang để thay thế đèn điện

Với cường độ ô nhiễm ánh sáng như hiện nay, các nhà nghiên cứu đang ấp ủ dự định thay thế toàn bộ đèn điện bằng vi khuẩn chiếu sáng.