Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà

Cập nhập tin tức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà

Bản tin sáng VietNamNet (12/01/2023)

Khởi tố Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà; Đề xuất chỉ đấu giá biển số xe trên Internet… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.