Căn cứ Công văn số 3605/BTTTT-TTCB ngày 18/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020, Cục Xuất bản, In và Phát hành thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 vào vị trí như sau: Quản lý hoạt động xuất bản (01 người); Quản lý hoạt động phát hành xuất bản phẩm (02 người). 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Thông báo của Cục xuất bản, In và Phát hành.


Mẫu đăng ký dự tuyển như sau: 

{keywords}
Cục Xuất bản In và Phát hành tuyển công chức năm 2020
{keywords}
Mẫu thông báo dự tuyển. 

 

PV

Hội chợ sách lớn nhất thế giới sẽ được tổ chức trực tuyến

Hội chợ sách lớn nhất thế giới sẽ được tổ chức trực tuyến

Vì dịch Covid-19, 800 đơn vị đến từ 40 quốc gia đăng ký Hội chợ sách Frankfurt sẽ không thể đến Đức nên BTC sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.