Tu viện này nằm ở lưng chừng đỉnh Everest, cao hơn 5.000m so với mực nước biển, từng là một hang động nơi Đại sư Ấn Độ Padmasambhava (Đức Liên Hoa Sinh) đã tu tập vào thế kỷ thứ 8.

VietNamNet TV