Được biết, đây là năm đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập thực chiến theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Buổi diễn tập do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Cục An toàn thông tin tổ chức trong hai ngày 19 - 20/12.

Theo Cổng TTĐT Đà Nẵng, diễn tập triển khai trên hệ thống thật của thành phố, không có kịch bản trước. Chương trình có sự tham dự của 10 đội tấn công bao gồm 1 đội của Công an thành phố, 1 đội của VNPT IT, 1 đội của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, 1 đội của Đại học Duy Tân, 1 đội từ các thành viên Cụm Mạng lưới số 5, 1 đội của Trung tâm VNCERT và 4 đội từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành phố. Đội phòng thủ là các thành viên thuộc Đội ứng cửu sự cố an toàn nông tin thành phố Đà Nẵng.

Toàn cảnh buổi diễn tập

Với yếu tố diễn tập có tính chất thực chiến ngay trên hệ thống thật, gắn hoạt động diễn tập vào chính hệ thống mà đội ứng cứu sự cố có trách nhiệm bảo vệ, các cán bộ chuyên trách CNTT có thể chuẩn bị sẵn sàng về kiến thức, kỹ năng, năng lực ứng phó trước các sự cố tấn công vào các hệ thống thông tin của thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Lê Sơn Phong, PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết, thông qua hoạt động diễn tập, các đội ngũ ứng cứu sự cố có cơ hội được thực hành các công cụ, giải pháp đã biết vào thực tế thực hiện tấn công và phòng thủ, bảo vệ các hệ thống thông tin đang vận hành của thành phố. Diễn tập thực chiến giúp phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng của hệ thống kỹ thuật, của các quy trình đang được áp dụng, cũng như sai sót, hạn chế của các công nghệ đang sử dụng.

Đà Nẵng xác định ATTT đóng vai trò quan trọng, bền vững xuyên suốt quá trình xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố đã thành lập Tiểu Ban An toàn thông tin và Đội ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin với các thành viên chuyên trách, hình thành Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin thành phố và tổ chức các hoạt động điều phối ứng cứu sự số an toàn thông tin trên địa bàn thành phố. Thành phố xem đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo triển khai mô hình 4 lớp an toàn thông tin theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ toàn diện và hiệu quả.