đại dịch zombie

Cập nhập tin tức đại dịch zombie

Nếu đại dịch Zombie là có thật, đâu là nơi an toàn nhất để bạn có thể sinh tồn?

Mới đây, một nhóm sinh viên của đại học Cornell, Mỹ đã thực hiện một dự án nghiên cứu liên quan đến những đại dịch thế kỷ.