Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhập tin tức Đại đoàn kết toàn dân tộc

Quảng Bình: Trao tặng 34 nhà chống lũ kết hợp trường học cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trong số 168 nhà đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức khánh thành 34 nhà ở và nhà tránh lũ kết hợp trường học cho đồng bào dân tộc ở khu tái định cư bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Trao tặng 100 nhà Đại đoàn kết cho người dân tỉnh Hòa Bình

Năm 2021, nhân dân xóm Lũy Ải (Tân Lạc, Hòa Bình) đã đoàn kết tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc dân tộc…

Kiên Giang: Hỗ trợ 258.468 người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Ban cứu trợ cấp tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận bằng tiền mặt hơn 16,6 tỷ đồng và hiện vật trị giá gần 1,9 tỷ đồng, đã phân bổ đến các huyện, thành phố hỗ trợ người dân và bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.