- Xung quanh vấn đề của Binhanfishco, chiều 27/3, ông Võ Thành Thống, Phó Chủ Tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Hiện nay có nhiều số liệu liên quan các khoản nợ của Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco). Tuy nhiên, UBND.TP Cần Thơ sẽ chịu trách nhiệm về con số đã báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Đối với 3 phương án trả nợ do ông Trần Văn Trí – Tổng giám đốc Binhanfishco trình bày, đến nay UBND.TP Cần Thơ vẫn chưa lựa chọn phương án nào vì vẫn phải chờ kết quả kiểm toán tài chính năm 2011 của Bianfishco đến cuối tháng 3/2012.

Vừa qua, trong báo cáo trình bày khó khăn gửi UBND TP Cần Thơ, Bianfishco đã đưa ra 3 phương án để doanh nghiệp ổn định lại sản xuất.

Cụ thể là mong muốn UBND TP Cần Thơ đóng vai trò trung gian, tạo điều kiện cho một số nhà đầu tư và 2 ngân hàng nhận bảo lãnh trả tiền cá cho các hộ dân, mua nguyên liệu sản xuất, để nhà máy của Binhanfishco đi vào hoạt động trở lại vào tháng 4 tới đây.

UBND.TP Cần Thơ đề nghị lãnh đạo Bianfishco ưu tiên thanh toán tiền mua cá cho nông dân. 

Phương án thứ hai là bán tài sản riêng để trả nợ. Trong đó có đất đai ở Cần Thơ, Sóc Trăng, TP HCM và cổ phần của công ty.

Cuối cùng, Bianfishco đề xuất kéo dài thời gian trả nợ ngân hàng thêm ba năm (đến 1/4/2015), tạm ngừng trả nợ gốc trong vòng 24 tháng, ngừng phát sinh lãi và trả lãi đến tháng 4/2014 cũng như tái cơ cấu các khoản nợ, cung cấp thêm vốn cho công ty đi vào sản xuất ổn định.

Tuy nhiên, một số đề xuất trên đây vượt quyền quyết định của UBND TP Cần Thơ.

Theo ông Thống, nếu kết quả kiểm toán thể hiện số nợ của Bianfishco ít hơn số tài sản hiện có của doanh nghiệp thì UBND. TP  sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phương án tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc tạo điều kiện cho doanh nghiệp và ngân hàng ngồi lại với nhau bàn kế hoạch giãn nợ.

Trong trường hợp nợ bằng có hoặc nợ lớn hơn có (tính cả tài sản hữu hình và vô hình) thì sẽ có phương án phá sản hoặc bán cổ phần để trả nợ…

Trước mắt, UBND TP Cần Thơ đề nghị Binhanfishco tìm mọi cách để thanh toán dứt điểm khoản nợ của người nuôi cá để giảm bớt áp lực nợ dây chuyền của người dân và giảm cả áp lực cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vấn đề vướng mắc nhất hiện nay là việc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Diệu Hiền cho ông Trần Văn Trí giữ chức vụ Tổng giám đốc chỉ để điều hành trong nội bộ doanh nghiệp chứ chưa được pháp luật công nhận.

Do vậy, bà Diệu Hiền cần phải trở về nước để cùng doanh nghiệp gánh vác trách nhiệm trả nợ. Trong trường hợp chưa thể trở về, bà Diệu Hiền cần phải có ủy quyền hợp pháp qua cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để ông Trí có tư cách pháp nhân thực hiện các giao dịch tài chính.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/3, ông Trần Thanh Phương Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch - Đầu tư TP Cần Thơ cho biết, thủ tục đăng ký kinh doanh không yêu cầu công ty báo cáo chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, chức danh này (nếu có) là do các cổ đông bầu.

Điều đó lý giải vì sao thời gian qua, Bianfishco chịu nhiều sóng gió nhưng không thấy vai trò của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Phan Vũ