Đại học Chính trị

Cập nhập tin tức Đại học Chính trị

Trở về nôi đào tạo tướng lĩnh, cán bộ cấp cao

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học Chính trị là nơi có hàng nghìn cán bộ, học viên phát triển trở thành các tướng lĩnh, cán bộ cấp cao giữ trọng trách trong và ngoài quân đội.

Bộ TT&TT trao tặng TV cho Đại học Chính trị

Bộ TT&TT vừa trao tặng 2 LED TV 80-inch trị giá hơn 200 triệu đồng cho Trường Đại học Chính trị để nâng cao hiệu quả đào tạo và giảng dạy cho nhà trường, cải thiện đời sống tinh thần cho các học viên.