Các nhà khoa học ngày nay không chỉ cần giỏi truyền đạt ý tưởng của mình thành văn bản, mà họ còn cần biết cách đăng tải chúng lên Twitter và Facebook.

{keywords}
Viện Công nghệ California (Caltech) - trường đại học đào tạo các ngành khoa học, kỹ thuật hàng đầu thế giới

Đó là tiền đề cho một khóa học bất thường tại Viện Công nghệ California (Caltech) có tên “Mạng xã hội cho các nhà khoa học”. Khóa học được đề xuất lần đầu tiên vào mùa xuân năm ngoái bởi Mark E. Davis – một giáo sư kỹ thuật hóa học và Sarah Mojarad – một quản trị viên chương trình truyền thông cho mạng xã hội.

Trong khóa học này, người ta dạy cả sinh viên đại học và sau đại học các ngành khoa học, kỹ thuật cách dùng các công cụ kỹ thuật số để đưa những nghiên cứu của mình đến với cả giới khoa học và phi khoa học.

Ông Davis và bà Mojarad giảng dạy khóa học này thông qua các trường hợp cụ thể, trong đó sinh viên nghiên cứu các chủ đề như danh tiếng trực tuyến, thuyết trình hiệu quả, luật, quản lý khủng hoảng.

Các diễn giả được mời tới nói chuyện với sinh viên về trải nghiệm của mình với mạng xã hội và khoa học. Megan Frisk – một biên tập viên cao cấp của Science Translational Medicine – cho biết, bà đã khuyến cáo các sinh viên về việc lan truyền những thông tin sai lệch.

“Tôi bảo với họ không nên chọn đăng tải những thông tin mà người đọc nó tự đưa ra kết luận. Bạn muốn chắc chắn rằng những thông tin mà bạn đưa ra là chính xác và rõ ràng với bối cảnh đúng đắn” – bà nói.

Shannon Stone – một sinh viên ngành Hóa học cũng tham gia khóa học này – cho biết, trước đây cô chưa từng nghĩ nhiều về việc tránh sự dài dòng trong văn bản của mình.

“Bây giờ tôi nghĩ về nó mỗi lúc tôi dùng những cụm từ đại loại như “Chúng tôi đã làm sáng tỏ cấu trúc”. Tôi có thực sự cần sử dụng từ ‘làm sáng tỏ’, hay tôi chỉ cần nói ‘giải quyết’ là đủ? Tôi cảm thấy giống như đôi khi chúng ta sử dụng những từ phức tạp chỉ để nghe cho có vẻ thông minh”.

Khóa học kết thúc bằng một bài viết mà trong đó sinh viên được yêu cầu phân tích việc sử dụng mạng xã hội của Caltech và xác định xem trường đại học nào xuất hiện mạnh trên các mạng xã hội.

“Tôi không thực sự đưa ra giới hạn một trang cho bài viết này, và một số sinh viên đã làm những dự án dài tới hơn 20 trang. Phản ứng của sinh viên với khóa học này thật đáng kinh ngạc” – bà Mojarad nói.

  • Nguyễn Thảo (Lược dịch từ Chronicle)