đại học Paris et Lettres

Cập nhập tin tức đại học Paris et Lettres

Trường đại học 'trẻ' nhất thế giới: 170 phòng thí nghiệm, 28 người đoạt giải Nobel

Đứng đầu danh sách các trường đại học "trẻ" nhất thế giới của bảng xếp hạng Times Higher Education 2022 là Trường ĐH Paris Sciences et Lettres.